Digital marknadsföring

Digital marknadsföring innebär, precis som orden antyder, att man marknadsför någonting digitalt. Oftast är det en produkt, dvs. en vara eller tjänst, men det kan även handla om att marknadsföra personer, företag, koncept eller varumärken.

Det senaste decenniet har utvecklingen i den digitala världen gått i ett rasande tempo. Bredband har möjliggjort för folk världen över att ladda upp och ladda ner stora filer, lyssna på musik och se på film. YouTube är ett bra exempel på hur bredband, i kombination med låga inträdeskrav och en stor massa dedikerade amatörer har lyckats föra den digitala evolutionen framåt.

Samtidigt har en annan viktig digital plattform vuxit fram i vad som kallas de sociala medierna. Social media är ett samlingsnamn för alla plattformar där användarna själva kan bidra med, ibland redigera och ofta kommentera, media. YouTube är ett av dessa exempel, men hit hör också olika fora, sociala nätverk som Facebook och LinkedIn, bloggar som WordPress och minibloggar som Twitter.

Många tror felaktigt att bra digital marknadsföring bara handlar om marknadsföring som man fört över till digital form. Till viss del har man förstås rätt, att ta en tidningsannons och visa den på sin hemsida är att digitalisera den. Men gör man denna snäva definition missar man en stor möjlighet till kostnadseffektiv och mätbar marknadsföring i multipla kanaler.

Kan det vara så att den digitala marknadsföringen är så outvecklad därför att man helt enkelt inte vet hur man ska utforma den? En del saker tyder onekligen på det: många undersökningar har visat att inte ens marknadschefer verkar förstå hur eller varför deras företag bör marknadsföra sig på nätet, bara att det böra göra det. Och utan en karta är det svårt att veta när man har kommit fram.

De senaste åren har en rad webbyråer med fokus på sökmotoroptimering, sökmotormarknadsföring och marknadsföring i sociala medier dykt upp. Lika ofta kan det också dyka upp kluster av leverantörer där varje webbyrå är specialiserad på en enda sak, men samarbetar med andra för att nå en bra lösning för kunden. Dessa lösningar är förstås ett bra alternativ för företag som snabbt vill komma på banan, även om det bästa förstås är att lära sig själva och behålla kompetensen inhouse.

Enkelt uttryckt, för den som vill komma igång med sin digitala marknadsföring, handlar det om tre saker:

  1. Testa. Det kommer kosta både tid och pengar, men utan att prova de alternativ som finns kommer du aldrig att få veta vad som fungerar.
  2. Mät. Mät resultaten. Numera finns gratis statistik- och analystjänster för just den här typen av saker. Var noga med att veta vad det är du mäter bara!
  3. Förbättra. Använd de metoder som fungerar, amplifiera dem. Kasta bort allt som inte var kostnadseffektivt.